Stadium Hoki Negeri Sarawak

Hockey Stadium - Goal Post

Hockey Stadium – Goal Post

Hockey Stadium 2

Hockey Stadium

Hockey Stadium 3

Hockey Stadium

Sarawak Hockey Stadium 7 - Water System for maintenance

Sarawak Hockey Stadium- Water System for maintenance

Sarawak Hockey Stadium Grandstand

Sarawak Hockey Stadium Grandstand


View Larger Map